WatchDog Polska - Kampania społeczna
BEZ ZNACZENIA?
Klient: Sieć Obywatelska WATCHDOG Polska | Współautor: Jacek Pawlak (TENPAWLAK&COMPANY) | Reżyseria: Marek Dawid  
Zdjęcia: Marek Dawid, Michał Popiel-Machnicki | Produkcja: DYNAMO

W zdrowym, demokratycznym społeczeństwie dostęp do informacji publicznej jest jak powietrze. To nasze niezbywalne prawo obywatelskie, które jest gwarancją transparentnego funkcjonowania państwa i jego instytucji. Wszelkie próby ograniczania tego prawa uderzają w naszą wolność. Mimo, że prawo dostępu do informacji publicznej jest zagwarantowane konstytucją zdarza się, że próbuje się nam je ograniczać. Zwykle dzieje się to stopniowo, małymi krokami stawiając różnorakie bariery. Najczęściej tam, gdzie pojawiają się nadużycia władzy, korupcja i inne działania niezgodne z prawem. 
Wizja świata bez dostępu do informacji publicznej jest jednoznaczna. Nie dajmy sobie nigdy wmówić, że jest to BEZ ZNACZENIA...
Back to Top