KONKURS NA OPERĘ DLA DZIECI
IDENTYFIKACJA WIZUALNA
Klient: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Teatr Wielki - Opera Narodowa
Oprawa wizualna konkursu na operę (libretto i muzykę) opery dla dzieci, zorganizowanego z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wspólnie z Teatrem Wielkim - Operą Narodową. Konkurs skierowany był do autorów/autorek oryginalnego utworu niepublikowanego dotychczas w kraju ani za granicą, niewystawianego i niezgłaszanego na inne konkursy. Zwycięskim utworem została opera „Salija” z librettem Małgorzaty Szwajlik i muzyką Krzysztofa Dobosiewicza.
Back to Top