ZAiKS - identyfikacja wizualna
INTERNATIONAL COMPOSITION COMPETITION
Klient: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS | Filharmonia Szczecińska
Projekt identyfikacji wizualnej oparty na interaktywnej kreacji obrazu za pomocą fal dźwiękowych. Instrumenty - symbole, które ulegają deformacjom za sprawą Symfonii nr 3 Witolda Lutosławskiego.

Back to Top