WatchDog Polska - kampania społeczna 1.5%
PYTAMY O...
Klient: Sieć Obywatelska WATCHDOG Polska

W obliczu zmian politycznych w Polsce po wyborach 2023 roku, stajemy przed szansą na tworzenie nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Zastanawiamy się, czy zmiany te otworzą drzwi do naprawy standardów prawnych i wprowadzą nowy język do debaty publicznej. Istotne jest, czy zdołamy przejść od retoryki do merytorycznych dyskusji, które mogą prowadzić do konkretnych zmian w prawodawstwie i jego egzekwowaniu.
Czujemy, że rok 2024 ma potencjał, aby stać się punktem zwrotnym. To czas, kiedy możemy skupić się na "sprzątaniu" i naprawie naszego społeczeństwa. Kluczowe będzie oczywiście to, czy społeczeństwo obywatelskie - w tym organizacje pozarządowe - pójdą za tą nową energią i wykażą się gotowością do podjęcia ciężkiej, merytorycznej pracy. 
Liczymy, że te zmiany będą kierować Polskę ku bardziej inkluzywnemu, sprawiedliwemu i transparentnemu systemowi politycznemu. Zachęcamy każdego do aktywnego udziału w tej transformacji, wspierając działania na rzecz demokracji i praworządności. Tylko myśląc o naszym kraju jak o nas samych, z troską i ciepłem ale i z dystansem, możemy wspólnie doprowadzić do trwałej i pozytywnej zmiany.
Back to Top