ZAiKS - identyfikacja jubileuszu 1OO-lecia
1OOLAT! ZAiKS
Klient: Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
Projekt identyfikacji graficznej oraz materiałów komunikacyjnych na okoliczność obchodów 100-lecia stowarzyszenia.
Back to Top