ZAiKS
REBRANDING
Klient: Stowarzyszenia Autorów ZAiKS | Współautor: Jacek Pawlak (TENPAWLAK&COMPANY)
Sprzyjamy wyobraźni to pierwsza w historii ponad stuletniego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS spójna strategia komunikacji i
identyfikacja wizualna, która łączy i twórców i odbiorców ich dzieł. Żywa, inkluzywna, oparta na przyjaznej, zrozumiałej,
wspólnej wartości jaką jest wyobraźnia od razu zaczęła pracować na rzecz świata, w którym ceni się kulturę.
Back to Top