FICAG - identyfikacja wizualna 
CAPOEIRISTA
Klient: Fundacao International Capoeira Artes des Gerais - FICAG
Identyfikacja wizualna dla cyklu międzynarodowych spotkań brazylijskiej fundacji capoeira FICAG. Pomysł bazuje na trwającym i odtwarzanym co roku na nowo procesie tworzenia materiałów graficznych oraz drukowanych w 3d statuetek/nagród, w oparciu o uchwyconą w trzech wymiarach sylwetkę zawodnika capoeira...
Visual identity for a series of international meetings of Brazilian capoeira foundation (FICAG). The idea is an ongoing process of creating graphic materials and 3d printed awards based on capoeira contestant silhouette captured in three dimensions...

W planach na nadchodzący sezon mamy wybudowanie naszego "capoeiristy" w skali 2:1.
For the coming season we are planning to build our "capoeirista" in a 2:1 scale.

You may also like

Back to Top